خدایا من خیلی ارزان قیمتم

دیروزهایم به گناه گذشت

و

امروز پشیمانم

و

حالا به فکر فرداها هستم

و

امیدوارم

خدایاااااااااااا

شعبان هم دارد می رود

دلم تنگ است

احساس می کنم تا خدا چند قدمی بیشتر راه نیست

خدایا

من خیلی ارزان قیمتم

من را بخر

چون خودم را آماده کردم تا با همتی گران به ماه رمضان وارد بشوم

 

/ 0 نظر / 9 بازدید