مادر کجایی؟

دوباره بارون ببار

به حال ما خون ببار

ای بااااااااااااااارون

چرا هوا زمستونیه؟؟؟؟؟؟

دیوار خونمون خونیه

در خونه پر از هیزمه

مادر کجایی؟

هوای کوچمون مه شده

گلای باغچمون له شده

حیاطمون پر از مردمه

مادر کجایی؟؟؟

داریم می میرم از دلهره

صدای تازیانه میاد

خدا خدا ای خدا

واویلا

ببار ای بارون ببار

به حال ما خون ببار

ای بارووون

/ 0 نظر / 16 بازدید