انت الرب و انا المربوب

یا ارحم الراحمین
....
یک صورت رنگ پریده
چشای خمار و خسته و پف کرده
با دستای لرزون
با چشمای گریون
با پاهای بی جون
با دل شکسته
با صدای بریده بریده
و
با یک مشت قرص
و
ناامید و ناامید و ناامید
و
در انتظاااااااااااار مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ
....
رفقای عزیزم
....
ناامید یعنی چی؟
....
رفقا تا حالا شده ؟
....
تا حالا شده بن بستش را باز کنی؟؟؟
تا حالا شده سکوتش را بشکنی؟؟؟
تا حالا شده نفسش را جان بدی؟؟؟
تا حالا شده عصای دستش بشی؟؟؟
تا حالا شده بهش گوش بدی؟؟؟
تا حالا شده براش حرف بزنی؟؟؟
تا حالا شده دستشو بگیری؟؟؟
تا حالا شده باهاش راه بری و راه بیای؟؟؟
تا حالا شده سینه براش سپر کنی؟؟؟
تا حالا شده اشکهای چشمشو پاک کنی؟؟؟
تا حالا شده براش فریاد بزنی؟؟؟
تا حالا شده گره هاشو باز کنی؟؟؟
تا حالا شده به رنگ زردش رحم کنی؟؟؟
تا حالا شده به صدای خسته اش رحم کنی؟؟؟
تا حالا شده درکش کنی؟؟؟
تا حالا شده بری تو غار تنهایی هاش؟؟؟
تا حالا شده براش گریه کنی؟؟؟
تا حالا شده براش سینه بزنی؟؟؟
تا حالا شده براش بمیری؟؟؟
....
....
....
....
همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن
همه سال حج نمودن سفر حجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن
دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن
ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن
شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن
ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن
به خدا که هیچکس را ثمر آنقدر نبخشد
که به روی نا امیدی در بسته بازکردن !
....
نا امید کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
....
صداش کن
....
فریاد کن
....
اگه دلت خواست گریه هم بکن
....
منم صداش می کنم
....
منم گریه می کنم
....
خدایااااااااااااااااااااااا
....
خدایاااااااااااا
...
خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
....
یا ارحم راحمین رحم کن
....
یاربی
انت الرب و انا المربوب
....
خدایا
اگر شما به من رحم نکنی پس کی به من رحم کنه؟؟؟
....
یا رئووف
اگر شما به من مهربانی نکنی پس کی به من مهربانی کنه؟؟؟
.....
یا وکیل
مگه نگفتی وکیل بنده هام هستم؟
...
خدایا مگه نگفتی با بنده هام دوستم؟
...
خدایا مگه نگفتی غفورم و می بخشم
...
خدایا می دونم که به حال و روزم سمیع و بصیری

/ 1 نظر / 6 بازدید