به سر و صورت می زدند ................. الله اکبر

وقتی که زنان آل الله اسب امام حسین علیه السلام را دیدند در حالیکه زین واژگون بود از خیمه ها بیرون دویدند در حالیکه به سر و صورت میزدند...

/ 0 نظر / 8 بازدید