گریه نکن

گریه نکن گریه نکن خوب میشه زخم مادرت

گریه نکن گریه نکن جون تو و برادرت

گریه نکن خوب می دونم سخته چه دل بریدنت

گریه نکن خودم میام تو قتلگاه به دیدنت

/ 0 نظر / 8 بازدید