دیوانه ها سلام و تبریک

دیوانه ها سلام

منم دیوانه ام

دیوانه ی اهل بیت

مجنون دوره گرد

***

ز لیلایی شنیدم یا علی گفت

به مجنونی رسیدم یا علی گفت


مگر این وادی دارالجنون است

که هر دیوانه دیدم یا علی گفت

/ 0 نظر / 7 بازدید