ای اجل من تا عاشورا جان نخواهم داد ............

ای

اجل

عمرم را نگیر تا ظهر عاشوراااااااااااااااااااا

 

ای

اجل

نگیر از من ...

 

من گریه کن حسینم

 

 

ای

اجل وعده دیدار ما ظهر عاشورا

ظهر عاشورا بیا و جانم را بگیر

جانم فدای حسین

/ 0 نظر / 10 بازدید