نماز در شب های سرد و تاریک و روزه در روزهای گرم

حضرت مریم (ع) زمانی که توسط پسرش حضرت عیسی به خاک سپرده میشد مورد سوال پسرش قرار گرفت

حضرت عیسی از مادرش پرسید مادرجان دوست داشتی به دنیا برگردی

حضرت مریم گفت آری

حضرت عیسی گفت چرا

حضرت مریم فرمود: دوست دارم بازگردم تا در شب های سرد و تاریک نماز بخوانم و در روزهای گرم روزه بگیرم که راه بسیار مخوف و ترسناک است

/ 0 نظر / 11 بازدید