27 اردیبهشت 1389 پاسخی به دو شکست

بعد از گذشت یکسال از خاطره تلخ روز 18 اردیبهشت 1388 که توسط رضا سنگ سفیدی قلم خورده بود

دیروز 24 اردیبهشت 1389 خاطره ای تلخ دیگر از امین لطفی رقم خورد

و اما در آستانه 27 اردیبهشت 1389 (جشن تولدم) با تولدی دوباره پاسخ این دو شکست بزرگ و غرور شکن داده خواهد شد.

25 اردیبهشت 1389

ساعت 9 صبح

مهدی حیدری

/ 0 نظر / 7 بازدید