خاموشی شمع و جسم بی کفن

من آن شمعم که آتش بسکه آبم کرده، خاموشم

همه کردند غیر از چند پروانه، فراموشم

تو را در بوریا  پوشند و جسم من کفن گردد

به جان مادرت هرگز کفن بر تن نمی پوشم


 

/ 0 نظر / 6 بازدید