قربون چادر خاکیت بشم مادر

میگن حضرت زهرا مادر بچه های شیعه است

مادر جونم

به خدا خیلی خیلی دوست د اریم

ایکاش می شد خاک پاهات می شدیم

ایکاش می شد قربون چادر خاکیت می شدیم

ایکاش می شد پسرت باشیم

 
/ 1 نظر / 8 بازدید
افق

[گل]سلام تو خوبي؟ من كه خوبم خيلي اومدم وبت بهت سرزدم ولي نميدونم چرا نديدي!!!!!!!!!!!! خوشحال شدم